חותמות

מגוון חותמות ובניהן חותמות פלאש: ייצור חותמת בדקות!

חותמות הפלאש הינן חותמות איכותיות ביותר עם יתרונות ברורים:

20,000 החתמות ללא מלוי דיו

דיו על בסיס שמן מאפשר החתמות ברורות באיכות מדפסת.